Slovensko sprísnilo overovanie klientov

 •  Novinky a zaujímavosti zo stávkovania
Zdieľajte, ďakujeme:
Slovensko sprísnilo overovanie klientov

Od 1.12.2017 existujú na Slovensku tzv. dočasné účty, ktoré platia od online registrácie iba 4 roky. Počas tejto doby môžete vykonávať iba vklady na účet a to iba do maximálnej výšky 1.000 EUR. Pri dočasnom účte nie je možné stávkovať online a ani vyberať peňažné prostriedky z účtu.

Aby sa z vášho účtu stal plnohodnotný účet, tak musíte doplniť nasledujúce údaje:  • meno a priezvisko
  • telefónne číslo
  • e-mail
  • rodné číslo
  • dátum a miesto narodenia
  • občianstvo
  • číslo bankového účtu
  • prehlásenie o politicky exponovanej osobe
  • adresa trvalého pobytu
  • kontaktná adresa (ak je iná od trvalej)

Overenie totožnosti

Pre overenie totožnosti je potrebné poskytnúť dva doklady. Prvý doklad môže byť občiansky preukaz, pas alebo povolenie k pobytu (cudzinci). Druhý doklad môže byť nevyužitý prvý doklad, vodičský preukaz alebo preukaz poistenca.

Overenie financovania

Ak nebude zdroj financovania vášho hráčskeho účtu overený, tak výber peňazí z vášho účtu Vám stávková kancelária nepovolí. Buď sa zdroj financovania overí automaticky (napr. poslaním peňazí z vášho bankového účtu) alebo je potrebné dodať výpis alebo potvrdenie od banky, že ste majiteľom bankového účtu (nesmie to byť staršie ako jeden rok). Na doklade musí byť jasne viditeľný IBAN a meno majiteľa účtu.

Kto je to politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou sa podľa Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu rozumie fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Definícia sa bude k 1.3.2018 meniť (novelou zákona) a za politicky exponovanú osobu už bude považovaná „každá fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia“ bez ohľadu na miesto jej trvalého pobytu.

Založiť účet Recenzia Posielajte peniaze rýchlo, bezpečne a bez poplatkov

Najnovšie príspevky na fóre

Ahojte tipéri, chceme sa podelit o super analýzu:...
PREZIDENTSÉ VOLBY ČESKÁ REPUBLIKA 2018
To je spíš moje chyba, vesvětluju to hrozně chaoticky...ověřuju přes pas a...
Registrace u bet365
Betko by mal fungovať tak, že ti budú posielať peniaze z iného účtu ako...
Moze ma štát "stíhať"??
Poradíme vám?