Tipovacie stratégie a systémy vkladov v stávkovaní

30 € zadarmo za registráciu bez vkladu
20 € stávka bez rizika
30 € stávka bez rizika + 30 spinov

Zistite ako tipovať na internete so ziskom a mať už len výherné tikety. Predstavíme vám najlepšie tipovacie stratégie a taktiky, ktoré vám pomôžu byť úspešným stávkarom.

Ako tipovať so ziskom a vyhrať – najlepšie stratégie stávkovania

money managemente ste sa dozvedeli koľko percent z banku by malo ísť maximálne na jeden tip/tiket (3 až 4 % z banku, maximálne 5 %). V článku o systémoch tipovania a stratégiách v stávkovaní sa dočítate koľko peňazí by ste mali skutočne vložiť na jeden tip. Konkrétne pôjde o systémy vkladov a tipovacie stratégie. Naučíte sa ako tipovať so ziskom, teda aspoň sa o to pokúsime.

Systémy vkladov pre tipovanie

1. Rovnaký vklad pre všetky stávky (Flat staking)

Pravidlo tipovania rovnakého percenta z banku má veľkú nevýhodu a to je podávanie rovnakého vkladu pri najrôznejších kurzoch. Podali by ste stávku za rovnaký vklad pri kurze 1.7 ako aj pri kurze 7.5? Ide o zlú stratégiu stávkovania, pretože sa neberie do úvahy faktor hodnoty stávky. Ak by ste sa predsa rozhodli pre túto stratégiu, tak sa odporúča staviť na jeden tip maximálne 0,9 % z banku.

2. Zohľadnenie kurzov pri výpočte stávky

Ide o podobnú stratégiu ako v prvom prípade, ale berie sa do úvahy aj výška kurzov. Pri banku 3.000 EUR by ste mali podať stávku v maximálnej výške 27 EUR čo zodpovedá 0,9 % z banku. Keďže sa pri tejto tipovacej stratégií berie do úvahy kurz, tak pri nižších kurzoch vzniká veľký nepomer pri vkladoch na stávky. 

PríkladVzorec:  (Výška banku ÷ percento z banku) ÷ (výška kurzu - 1)
Výpočet výšky stávky pre kurz 7.5: (3.000 × 0,009) ÷ (7.5 - 1) = 4.15 EUR
Výpočet výšky stávky pre kurz 1.1: (3.000 × 0,009) ÷ (1.1 - 1) = 270 EUR

Z príkladu môžete vidieť, že pri nízkom kurze (1.1) by ste stavili 10-násobok odporúčanej stávky, ktorá je 27 EUR. Podľa money managementu sa neodporúča tipovať viac ako 5 % z banku a suma 270 EUR zodpovedá výške 9 % z celkového banku. Takáto suma je neakceptovateľná. Za určitých okolností môže byť stávka aj vo výške celého banku! Naopak pri kurze 2.0 bude výška stávky vždy rovnaká (teda 27 EUR) a pri vyšších kurzoch ako 2.0 sa bude výška stávky znižovať (viď príklad, kde pri kurze 7.5 stačí podať stávku za 4,15 EUR). Túto tipovaciu stratégiu taktiež neodporúčame, pretože sa tu nezohľadňuje hodnota stávky a pri nižších kurzoch výška stávok prekračuje maximálne odporúčania (0,9 % z banku).

3. Jednotkový systém vkladu (Unit scale staking)

Najlepšie sa javí systém stávkovania jednotkového vkladu. V tomto systéme stávkovania si môže každí zostaviť vlastnú stupnicu dôvery, pričom najvyššia hodnota dôvery zodpovedá maximálnej stávke. Maximálnu stávku si určí každý sám, ale ako bolo vyššie uvedené, nemala by presiahnuť 5 % z banku (ideálne 3-4 %). Stupnice môžu byť ľubovoľné 1-3, 1-5, 1-10 atď. Ako môže takáto stupnica vyzerať si uvedieme na príklade.

Príklad

Bank má hodnotu 1.000 EUR, pričom budeme podávať stávky za maximálne 3 % z banku. Tieto 3 % predstavujú sumu 30 EUR. Ak to prevedieme na unity (čo je univerzálna jednotka) a zvolíme stupnicu od 1 do 10, tak 1 UNIT = 3 EURá.

Pri zvolenej stupnici bude bank vo výške 1.000 EUR tvoriť 330 násobok jedného unitu (330 × 3 EUR = cca 1.000 EUR). V prípade, že by sme stávkovali 5 % z banku, tak 1 UNIT = 5 EUR a v takomto prípade by bank tvoril 200 násobok jedného unitu (200 × 5 EUR = 1.000 EUR).


Počet stavených unitov na stávku podľa stupnice dôvery:

 • 1/10 – Ide o veľmi nízku dôveru, preto pôjde väčšinou o tipy s vysokými kurzami (1 UNIT = stávka v hodnote 3 EUR)
 • 2/10 – Stále ide o nízku dôveru a prevažne pôjde o vyšší kurz (2 UNIT = 6 EUR)
 • 3/10 – Nižšia dôvera.
 • 4/10 – Priemerná dôvera.
 • 5/10 – Priemerná až vyššia dôvera. Takýchto stávok bude podávať asi najviac (5 UNIT = 15 EUR)
 • 6/10 – Vyššia dôvera. Stávky s dôverou šesť budete tiež veľmi často uzatvárať (6 UNIT = 18 EUR)
 • 7/10 – Vysoká dôvera.
 • 8/10 – Veľmi vysoká dôvera.
 • 9/10 – Tip s veľmi vysokou pravdepodobnosťou. Takýchto tipov je za mesiac len niekoľko (9 UNIT = stávka za 27 EUR)
 • 10/10 – Veľmi vysoká dôvera. Stávka vyskytujúca sa zriedka. Ide o tzv. tutovku (10 UNIT = stávka v hodnote 30 EUR)
PoznámkaStupnica sa môže prerátavať aj podľa percent. Ak si teda zvolíme maximálne 3 % z banku na stávku, tak pri stupnici od 1 do 10 sa 1 UNIT = 0,3 %. Ak to prerátame podľa vyššie uvedeného banku, tak je to presne ta istá hodnota, teda 1 UNIT = 3 EUR = 0,3 %. Je to vlastne to isté, len tu sme si ako prvé určili percentá a predtým sme si určili ako prvé hodnotu 1 UNITu. Ak však vychádzame z toho istého banku, je to totožné.

Jednotkový systém vkladu podľa hodnoty kurzu

V jednotkovom systéme vkladu si môžete určiť výšku vkladu sami na základe vlastného uváženia. Aby ste boli z dlhodobého hľadiska v kladných číslach, malo by sa jednať o hodnotné stávky (tzv. value bets). Na základe výšky hodnoty kurzu je možné priradiť aj unity a zvoliť tak výšku stávky.

Ak sa rozhodnete určovať výšku stávku podľa hodnoty kurzu, tak v takomto prípade bude platiť priama úmera. Čím má pre vás stávka vyššiu hodnotu, tak aj počet stavených unitov bude vyšší. Z dlhodobého hľadiska zápasy s hodnotou kurzu 10 % a viac generujú vyšší zisk a preto je potrebné vsádzať na takéto zápasy vyššie čiastky. Tu je však potrebné dodať, že toto sa dá aplikovať do výšky kurzov 2.5 príp. 3.0. Pri vyšších kurzoch by ste zase mali podávať stávky za menej unitov, pretože tam sa nájde hodnota kurzu 15 % a viac oveľa ľahšie a hrozí, že by ste mohli rýchlo skrachovať. Naopak pri vysokej pravdepodobnosti výhry 70 % – 99 % (zodpovedá kurzu 1.43 – 1,01) môžete podávať stávky za vyšší počet unitov aj pri nízkej hodnote kurzu.

Pomôcky
 1. Výpočet hodnoty kurzu: (kurz v stávkovej kancelárií ÷ váš kurz - 1)  × 100
 2. Prepočet pravdepodobnosti na kurz: 100 ÷ vaša pravdepodobnosť
 3. Ako môže vyzerať stupnica dôvery podľa hodnoty kurzu (v %):

0-4 % = 1-3 UNIT
5-9 % = 4-6 UNIT
10-20 %= 7-9 UNIT
21 % a viac = 10 UNIT

Každý si môže svoju stupnicu určiť sám a ako vidíte, v stupnici je veľký priestor pre zvolenie počtu unitov na konkrétny zápas. To najpodstatnejšie je, aby mal kurz hodnotu. Počet unitov k jednotlivým hodnotám si môže každý určiť sám. Celý príklad slúži ako pomôcka pre začiatočníkov. Ubezpečujeme, že nie je potrebné sa vzorcov obávať, po čase budete vedieť z hlavy či má kurz pre vás hodnotu a za koľko by ste mali stávku podať.  

4. Kellyho rovnica (Kellyho kritérium, Kellyho stratégia)

Medzi náročnejšie systémy vkladov patrí Kellyho kritérium, ktoré sa neodporúča začiatočníkom. Pri tomto systéme tipovania prekročíte maximálnu odporúčanú výšku stávky (teda 5 % z vášho banku). Kellyho rovnica vyjadruje percento, ktoré určí za akú sumu podáte vašu stávku. Hlavná výhoda Kellyho rovnice je, že minimalizuje riziko a maximalizuje očakávaný výnos. Viac o tomto tipovacom systéme sa dočítate v samostatnom článku Kellyho stratégia.

Nie je vám niečo ohľadom stratégií a systémov tipovania jasné? Opýtajte sa na našom fóre. Odpoveď zaručená!

Stratégia tipovania

Existuje veľké množstvo stratégií stávkovania, preto je veľmi ťažké všetky opísať. Aj samotné systémy vkladov sa dajú z časti označovať ako stratégie pre tipovanie (viď Kellyho kritérium). Medzi najznámejšie stratégie v stávkovaní určite patria:

 • Value bets – hodnotné stávky
 • Arbitrážne stávky (sure bets – isté stávky)
 • Martingale stratégia/systém
 • Fibonacciho stratégia/systém
 • Labouchere stratégia/systém


Value bets – hodnotné stávky

Tipovanie na hodnotné stávky má všeobecnejšie využitie ako ostatné tipovacie stratégie. Ak ste si čítali pozorne celý článok, tak viete, že z hodnoty stávky môžete vychádzať aj pri zvolení výšky stávky. Okrem toho s value bettingom súvisí aj Kellyho stratégia a môžete ho využívať aj pri iných stratégiách. Value stávky sú základ pre úspešné tipovanie! Či sa jedná o hodnotnú stávku a akú hodnotu má konkrétna stávka sa dočítate v samostatnom článku value betting.

Mali by ste vedieť

YIELD/ROI (Return On Investments) – pri tipovaní si musíte viesť štatistiku, aby ste si mohli sledovať výnosnosť – ROI resp. YIELD.

YIELD = (profit ÷ celková vsadená suma) × 100. YIELD sa vyjadruje v percentách a toto číslo sa pohybuje u dobrých tipérov na úrovni 6-12 % (pri ROI to bude 106 až 112 %). Ak máte bank 2.500 EUR, tak po jednom pretočení banku s dosiahnutým yieldom 10 % bude váš zisk 250 EUR.  Po dosiahnutí stanovených cieľov, ktoré si zvolíte (ako napr. zdvojnásobenie vášho banku), môžete začať prehodnocovať (napr. výšku vášho banku od ktorého závisia vaše maximálne stávky!). Aký je rozdiel medzi ROI a YIELD je viac popísané v slovníku pojmov v stávkovaní.

UpozornenieAk tipujete častejšie, tak môžete dosiahnuť vyšší zisk pri menšom YIELD, ako keď tipujete menej a máte vyšší YIELD!
Založiť účet Recenzia Posielajte peniaze rýchlo, bezpečne a bez poplatkov
Aktuálne bonusy
Tipsport bonus

30 € zdarma + 100 Free spins len za overenie totožnosti

Získajte 30 € na prvé stávky + 100 voľných zatočení po overení totožnosti. Ponuka platí len pre nových zákazníkov.

Fortuna bonus

70 € bez rizika + DRES

Získajte vo Fortune bonus na kurzové stávky a kasíno zároveň! Stav si za 70 EUR bez rizika a ak vložíš min. 20 €, tak môžeš získať aj repreznetačný dres

DOXXbet bonus

30 € bez rizika + 75 free spinov

30 € stávka zadarmo + 50 voľných točení zdarma + ak zadáte SKAUT KÓD „TR14846“ máte ďalších 25 FS navyše

Ďaľšie bonusy
Najnovšie príspevky na fóre
To si ma vôbec nepotešil. Doteraz som tam nemal žiadne problémy s výberom....
Otázka k zahraničnému stávkovaniu
Skus betinasia.com ak vies anglicky chod na arbusers.com je tam sekcia o...
Ako stavkovat u zahranicnych stavkovych...
Ani neviem kolko som bol v pluse mal som ho aj 15 rokov, no v posledných...
Bet365 dali mi limity
Copyright © 2008-2024 StavkoveKancelarie.com Mapa stránok | Podmienky používania | RSS | FAQ | Kontakt